PUBLICATII CASATORIE

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E – mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro 

NR. 139/14.08.2016

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 14.august. 2016, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SZANTORTO EUGEN în vârstă de 63 ani, cu domiciliul în comuna PAPIU ILARIAN, sat. PAPIU ILARIAN , nr. 123, judeţul Mureş, şi a doamnei BOBOS LUCRETIA , în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, sat Papiu Ilarian , nr.54, judeţul MUREȘ.
In temeiul Art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Căsătoria va avea loc în data de 24 august 2016.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA