PUBLICATII CASATORIE

JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E – mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro 

NR. 117/13.06.2018

Data oficierii căsătoriei 23 iunie 2018.

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 13.iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LĂCĂTUȘ MARIUS în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea Iernut, Strada Gheorghe Doja , nr. 40/A, judeţul Mureş, şi a d-nei (d-rei) LAPOSI ANAMARIA , în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, sat .Merișoru, nr.372, Judetul Mureș.
In temeiul Art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA