PUBLICATII CASATORIE

JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E – mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro 

NR. 137/03.08.2017

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 3 AUGUST 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului KORODI CSONGOR în vârstă de29 ani, cu domiciliul în municipiul TIRGU MURES, str. ROVINARI , nr. 34,ap.7 judeţul Mureş, şi a domnisoarei SZASZ KINGA-HAJNAL , în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, sat. Merisoru , nr.355A, judeţul MUREȘ.
In temeiul Art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Căsătoria va avea loc în data de 13 august 2017.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA ROMÂNIA