PUBLICATII CASATORIE

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E – mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro 

NR. 125/12 iulie 2017

Data oficierii căsătoriei 22 iulie 2017.

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 12 iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ROGOZ DORIN în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, Sat. Papiu Ilarian , nr. 193, judeţul Mureş, şi a doamnei SZAKACS ANNA-MARIA , în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, sat Papiu Ilarian , nr.193, judeţul MUREȘ.
In temeiul Art. 285 din Codul Civil,Cartea Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA ROMÂNIA