PUBLICATII CASATORIE

OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E – mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro 

NR. 72/26.04.2017

Data oficierii căsătoriei: 6 mai 2017


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 26 aprilie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MĂRGINEAN GHEORGHE COSMIN în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în comuna PAPIU ILARIAN, sat. PAPIU ILARIAN , nr. 231A, judeţul Mureş, şi a doamnei URECHE MARIA – LILIANA , în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, sat Papiu Ilarian , nr.35, judeţul MUREȘ.
In temeiul Art. 285 din Codul Civil, Cartea Familiei,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.