PUBLICATII CASATORIE

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E – mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro 

NR. 71/19.04.2017

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 19. Aprilie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului KOCSIS GASPAR-JANOS în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna BICHIS , sat. BICHIS , nr. 123, judeţul Mureş, şi a domnisoarei PRECUP CRISTINA , în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în comuna Papiu Ilarian, sat Ursoaia , nr.466, judeţul MUREȘ.
In temeiul Art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Căsătoria va avea loc în data de 29 aprilie 2017.