PUBLICATII CASATORIE

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA PAPIU ILARIAN
STAREA CIVILĂ
Cod poştal 547445,Papiu Ilarian, nr. 192/A,Județul Mureș,Cod fiscal: 5669384,Tel/fax:0265715112-fax 0265715113,
, E – mail: papiu@cjmures.ro , www.comunapapiuilarian.ro 

NR. 197/26.09.2018

Data oficierii căsătoriei 6 octombrie 2018.

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi 26 septembrie 2018 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ROTAR IOAN – ADRIAN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în localitatea Papiu Ilarian, nr. 189 , judeţul Mures, şi a domnișoarei UNGUR IOANA – ELENA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în localitatea CLUJ – NAPOCA ,Str.Gheorghe Dima nr.7/15/C/2/15, judeţul Cluj.
In temeiul Art. 285 din Codul Civil,Cartea Familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ ,
KUPAS MARIA