Proces Verbal nr. 70 din data de 24 septembrie 2020 privind completarea Biroului electoral al secției de votare nr 471 Papiu Ilarian